Kontakt

Kontakt z nami

S&P Partners Sp. z o.o. Sp. k. Biuro w Warszawie ul. Syta 114w 02-987 Warszawa

Biuro w Poznaniu
ul. Ptasia 10 60-319 Poznań


tel. +48 61 662 34 00
Biuro: biuro@vincievents.pl
Sprzedaż: sprzedaz@vincievents.pl